Customer : ACTA
Category : Development
Date : 3 Oktober 2010
Status : In Process
Live demo : http://www.acta.nl
Tags : Embedded, Workflow management, Management Tools

Over klant

ACTA (Academisch Tandheelkundig Centrum Amsterdam)

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is de gezamenlijke faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

ACTA is in 1984 opgericht. Destijds kende Nederland een overschot aan tandartsen en voor twee afzonderlijke faculteiten tandheelkunde was geen plaats meer. Aan de faculteit worden studenten opgeleid tot tandarts, vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, en worden patiënten behandeld. Daarnaast kunnen tandartsen zich specialiseren en differentiëren in de onderscheiden disciplines van de tandheelkunde: Orale kinesiologie, Parodontologie, Endodontologie, Orale Implantologie, Orthodontie, Kindertandheelkunde.

 

PROJECTWERKING

De afdeling ICTO (ICT & Onderwijs) binnen ACTA werkt samen met marktpartijen om de Simodont dental simulator te ontwerpen en te ontwikkelen. ACTA treed hierbij op als research- en kennis instituut en ontwikkelt de content voor lesprogramma’s in het master onderwijs.

Naast de technische partij voor het bouwen van het robotics onderdeel, ontwikkelt NForza aan de software voor contentdistributie, aansturing van de Simulator vanuit een geintegreerd leersysteem en workflow software voor beoordelen en examineren.

Tandarts-boorsimulatoren voor ACTA (Academisch Tandheelkundig Centrum Amsterdam)

 

Achtergrond

Binnen ACTA wordt onderzoek gedaan naar de invoering van ‘virtueel onderwijs’ t.b.v. de masterstudie tandheelkunde.

Dat heeft geresulteerd in het ontwikkelen van een boorsimulator inclusief de benodigde applicaties voor het ontwikkelen van het curriculum en het afnemen van (door de onderwijsinspectie goedgekeurde) digitale examens op masters niveau. De boorsimulator wordt wereldwijd ingezet ism een commerciële partij.

Klantvraag

De afdeling ICTO (ICT & Onderwijs) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van software t.b.v. het onderwijs, de boorsimulator (haptics) en het bijbehorende onderwijsmateriaal.

ACTA had behoefte aan een softwarepartner waar op regelmatige basis sessies mee gehouden kunnen worden om te adviseren over de te kiezen routes. Zowel op strategisch vlak als voor het software development traject zocht ACTA specialisten t.b.v de onderwijssoftware.

Aanpak

In eerste instantie zijn we met ACTA in gesprek gekomen omdat er behoefte was aan een goede programmeur als uitbreiding van het ingehuurde team. Deze programmeur is daar tijdelijk ingezet om het project te versnellen.
Inmiddels beheert en ontwikkeld NForza de hele softwaresuite.

Resultaat

De onderwijssoftware is wereldwijd in gebruik en binnen ACTA wordt de gehele suite o.a. gebruikt als entree toets voor de kliniekfase en bij het beoordelen van de herregistratie van tandartsen.

Naast het daadwerkelijk ontwikkelen van de software wordt NForza ook steeds meer ingezet als sparringpartner en geven wij strategisch advies over de toekomst van deze applicatie.

 

Experts in software development