Customer : Hoogendoorn Growth
Category : Growth Management
Date : 21 March, 2017
Status : In Process
Live demo : http://www.demolive.com
Tags : finance, investment

Klantbeschrijving

Hoogendoorn Growth Management

Hoogendoorn staat bekend als de meest innovatieve producent van procesautomatiseringssystemen in de tuinbouw.

Al bijna 50 jaar streven wij naar het optimale kasklimaat, een hogere gewasopbrengst en een efficiënt en effectief beheer van kosten en risico’s in de glastuinbouw.

De automatiseringsoplossingen van Hoogendoorn dragen bij aan een duurzaam gebruik van water en energie en zijn beschikbaar in diverse talen. De systemen worden ondersteund met gebruikerstrainingen, 24/7 helpdesk en betrouwbare onderhoudsservice. Deze diensten worden geleverd vanuit lokale kantoren en via ons wereldwijde partnernetwerk.

PROJECTWERKING

Het belangrijkste in een samenwerking is dat beide partijen elkaar begrijpen. Zodra je de business van een opdrachtgever begrijpt, kun je met hem meedenken en goed adviseren.

eVison heeft zelf een ontwikkelteam en  NForza adviseert op regelmatige basis dit team hoe ze op een snelle manier de gewenste features kunnen ontwikkelen.

Samen  wordt gekeken wat de snelste, en veiligste weg is om nieuwe functionaliteiten te implementeren. We proberen met minimale effort een maximaal resultaat te behalen

Het uitvoeren van een inspectie van de interne kwaliteit van de software en de ontwikkelprocessen.

Het doel is om te komen tot een advies m.b.t. de toekomststrategie rondom de (huidige) software.

 

Daarbij dient door middel van de IFSQ-inschaling een kwaliteitsbewijs van professionaliteit te worden geven aan het management en aandeelhouders.

Aanpak

Consultants van NForza hebben inspecties uitgevoerd op de software, het ontwikkelproces en interviews met de diverse stakeholders gevoerd. Op basis hiervan is een onderzoeksrapport geschreven met een aanbeveling en stappenplan voor de toekomst.

Dit is vervolgens aan de directie én alle in het proces betrokken medewerkers gepresenteerd.

Resultaat

Waardevol advies en helderheid in de strategie.
NForza is vervolgens gevraagd om voor dochteronderneming LetsGrow.com een vergelijkbaar onderzoek te doen en heeft alle softwareontwikkelaars van beide bedrijven getraind in het uitvoeren van inspecties en kwaliteitsbewaking.

Experts in software development