Customer : Tools 2 Operate
Category : Development
Date : 14 oktober 2013
Status : Doorlopend
Live demo : nvt
Tags : Mobile App, iPad, Cloud

Over de klant

Tools2Operate, Woudrichem

T2O is een internationaal opererend bureau, gericht op het ontwerpen en realiseren van software voor proces-technische installaties. Dit doet zij voor bedrijven, overheden en waterschappen. Deze organisaties hebben vaak meerdere locaties in beheer en ook een eigen engineeringsafdeling.

De klant levert als onderdeel van het dienstenpakket een software systeem om de overige diensten te ondersteunen: SMARTFAcQT. Dit systeem bestaat uit een plannings & rapportage (web)applicatie aangevuld met een applicatie voor de iPad t.b.v. het uitvoeren van inspecties in het veld.

PROJECTWERKING

Het belangrijkste in een samenwerking is dat beide partijen elkaar begrijpen. Zodra je de business van een opdrachtgever begrijpt, kun je met hem meedenken en goed adviseren.

T20 kent de business het beste, dus geeft aan welke verbeteringen er gemaakt kunnen worden om het proces te verbeteren. NForza maakt op basis van deze wensen een plan om de gewenste features te ontwikkelen.

Samen  wordt gekeken wat de snelste, en veiligste weg is om nieuwe functionaliteiten te implementeren. We proberen met minimale effort een maximaal resultaat te behalen

 

Overname project commissioning tool voor fabrieksinstallaties

De klant heeft door een externe partij de SMARTFAcQT software laten ontwikkelen.

T2O is in eerste instantie bij NForza terecht gekomen met het verzoek om een software-audit te doen. De IT-partner waar ze destijds mee werkten kreeg het project niet van de grond.  Zo werden opleverdata niet nagekomen en voldeed de kwaliteit van de software niet aan de verwachtingen. Bugs kwamen bij opvolgende iteraties steeds terug en er werden geen bevredigende stappen richting een oplossing genomen.

IT partner zit vast in pilot fase van project

De leverancier levert de software niet tijdig op én het lukt de ontwikkelaars niet om tot een stabiel functionerende oplossing te komen. In de ogen van de klant treedt de leverancier onvoldoende op als partner en stuurt alleen maar meer facturen, terwijl de commerciële druk om op te leveren alleen maar toeneemt.

Huidige leverancier denkt niet mee

Tools2Operate heeft behoefte aan een leverancier die zowel als sparringspartner op kan treden, als ervoor kan zorgen dat de software stabiel en bruikbaar wordt.

 

Geleverde diensten

NForza start met een inspectie van de geleverde software en neemt op basis van dat oordeel het project aan om de software in beheer te nemen en verder door te ontwikkelen.

Hoe ziet de tool eruit

Deze commissioning tool is een kwaliteits- en audit controleprogramma waarmee installaties van fabriekscomponenten gecontroleerd worden. De applicatie bestaat uit twee delen: Een web applicatie geschreven in ASP.NET MVC en een mobile oplossing voor een iPad ontwikkeld in Xamarin.

Deze applicaties worden (voor de website kant) gehost in Azure.

Resultaat

De software is bij meerdere klanten succesvol ingezet en in productie. De batchverwerking binnen het systeem is teruggebracht van 7 uur naar minder dan 1 minuut, waardoor veel efficiënter gewerkt kan worden. Eventuele supportvragen worden snel en adequaat opgelost.

Experts in software development